အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဌာန၏ ‌ဆောင်ရွက်ချက်များ

 

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်အရ လုပ်သား‌ဈေးကွက်တွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိ‌သော အလုပ်သမား ‌ရေးရာနှင့် ပြဿနာရပ်များကို ညှိနှိုင်း‌ဖြေရှင်း‌ပေးရာတွင်  အ‌ထောက်အကူဖြစ်‌စေရန်နှင့် UMFCCI ၏ အလုပ်ရှင် ‌ရေးရာဝန်‌ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတိုးမြှင့်ရန်အတွက် အသင်းချုပ်သည် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဌာနကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၄)ရက်‌နေ့ တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား‌ရေးရာအဖွဲ့ (ILO)နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ‌ရေးထိုး၍ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Employer Organization ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်‌စေ‌ရေး အတွက် Industry Relations Committee (IRC) အား UMFCCI ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ ဦး‌ဆောင်၍ ထပ်မံဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်‌ဆောင်ရွက်‌ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

Back